Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 1.
Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 2.
Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 3.
Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 4.
Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 5.
Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 6.
Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 7.
Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 8.
Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 9.
Không chỉ Dubai, Đức cũng có dàn xe cảnh sát khiến dân chơi phải phát thèm - Ảnh 10.

Đồ hoạ: Tom

Tham khảo thêm nhiều Photo Story thú vị hơn tại [ĐÂY]