Thông tin mới về Xe bọc thép

Terradyne Gurkha - "Pháo đài di động" có giá gần 16 tỷ Đồng31:08:2017 | 10:57:00

Terradyne Gurkha - "Pháo đài di động" có giá gần 16 tỷ Đồng

Terradyne Gurkha là chiếc xe bọc thép chống đạn hiện đang được rao bán với giá lên đến 699.900 USD, tương đương 15,9 tỷ Đồng.