Thông tin mới về trường hải

Thị phần của Thaco xuống mức đáng báo động, ngày bị Toyota vượt mặt không còn xa?18:09:2017 | 11:57:24

Thị phần của Thaco xuống mức đáng báo động, ngày bị Toyota vượt mặt không còn xa?

Tháng 8 năm ngoái, thị phần của Thaco là 44,8% còn Toyota chỉ là 19%. Nhưng chỉ sau 1 năm, đến tháng 8 vừa qua, thị phần của Thaco rớt xuống chỉ còn 30% trong khi Toyota đã lên tới 27,9%.

12