Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Theo kế hoạch này, Thaco muốn phát hành 30,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,82% số cổ phiếu đang lưu hành cho Jardine Cycle & Cariage Limited.

Giá phát hành là 128.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng số vốn Thaco huy động từ JC&C là 3.900 tỷ đồng. Với mức giá này, giá trị tương ứng của Thaco là 217,8 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng gần 9,4 tỷ USD.

Sau đợt phát hành JC&C sẽ sở hữu 26,57% tổng số cổ phần của Thaco. Số cố phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thaco cho biết, số tiền huy động được sẽ dùng để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của công ty. Theo kế hoạch, Thaco năm 2019 sẽ đầu tư gần 14.100 tỷ đồng, trong đó đầu tư sản xuất kinh doanh ô tô 5.964 tỷ đồng, đầu tư xây dựng hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị 3.359 tỷ đồng, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp 4.754 tỷ đồng.

Với việc huy động gần 3.900 tỷ đồng từ JC&C, Thaco còn cần gần 10.200 tỷ đồng nữa. Số tiền này sẽ lấy từ lợi nhuận giữ lại và khấu hao.

JC&C là nhà phân phối xe hơi của Singapore và là đối tác quen thuộc của ông Trần Bá Dương. Năm 2008, JC&C đã chi 77 triệu USD để mua 20% cổ phần của Thaco và đây chính là bước ngoặt cho tập đoàn này. Được rót vốn lớn, Trường Hải từ đây bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ và những năm sau đó từng bước đánh bại các tên tuổi trên thị trường để giờ đây trở thành doanh nghiệp có thị phần xe lớn nhất cả nước.