Thông tin mới về triển lãm frankfurt 2017

Hình ảnh rõ nét nhất từ trước đến nay của Toyota Land Cruiser Prado 2018 ra mắt vào tuần sau10:09:2017 | 14:45:15

Hình ảnh rõ nét nhất từ trước đến nay của Toyota Land Cruiser Prado 2018 ra mắt vào tuần sau

Những hình ảnh này của mẫu SUV 5-7 chỗ Toyota Land Cruiser Prado 2018 có vẻ được chụp trong một bãi đỗ xe của đại lý ở Nhật Bản.

12