Thông tin mới về rước dâu

Mercedes-Maybach S600 cùng dàn xe sang biển "khủng" tham gia rước dâu tại Bình Dương04:10:2017 | 06:25:00

Mercedes-Maybach S600 cùng dàn xe sang biển "khủng" tham gia rước dâu tại Bình Dương

Buổi rước dâu của thiếu gia Bình Dương còn có hàng chục chiếc mô tô phân khối lớn "khủng" tham dự và xe dâu là chiếc xe mui trần Lexus IS 250C.