Thông tin mới về Rolls-Royce Wraith

Mất ngủ 3 ngày liền, người đàn ông lái xe đến đại lý ô tô rồi đâm hỏng 2 chiếc Rolls-Royce và Bentley24:08:2017 | 14:38:36

Mất ngủ 3 ngày liền, người đàn ông lái xe đến đại lý ô tô rồi đâm hỏng 2 chiếc Rolls-Royce và Bentley

Hai chiếc xe sang bị đâm hỏng trong vụ việc này là Bentley Continental và Rolls-Royce Wraith "mới toanh", có tổng giá trị khoảng 500.000 USD, tương đương 11,3 tỷ Đồng.