Thông tin mới về Phạm Trần Nhật Minh

"Thần gió" Pagani Huayra 78 tỷ Đồng "sổ mũi", Minh "Nhựa" mất hơn 1 tỷ Đồng10:07:2017 | 06:00:00

"Thần gió" Pagani Huayra 78 tỷ Đồng "sổ mũi", Minh "Nhựa" mất hơn 1 tỷ Đồng

Chỉ tính riêng hạng mục phụ tùng thay thế đã "ngốn" 750 triệu Đồng của Minh "Nhựa", bên cạnh 120 triệu Đồng chi phí cho 2 kỹ thuật viên Pagani bay sang và ăn ở tại Việt Nam.

12