Thông tin mới về mức giá bán

Hennessey Venom F5 trình làng, giới hạn 24 chiếc, giá bán 1,6 triệu USD02:11:2017 | 11:09:20

Hennessey Venom F5 trình làng, giới hạn 24 chiếc, giá bán 1,6 triệu USD

Hennessey Venom F5 có thể chạm ngưỡng tốc độ tối đa 483 km/h, cao hơn nhiều so với 2 con số 420 km/h và 400 km/h của bộ đôi Bugatti Chiron cũng như Koenigsegg Agera RS.