Thông tin mới về Cá nhân hóa

MINI cho cá nhân hóa xe theo kiểu Rolls-Royce27:12:2017 | 14:41:22

MINI cho cá nhân hóa xe theo kiểu Rolls-Royce

Không "vô giới hạn" như gói Bespoke của Rolls-Royce nhưng MINI vừa giới thiệu một dịch vụ khắc laser và in 3D tiên tiến nhằm đưa lĩnh vực cá nhân hóa lên một tầm cao mới.