Thông tin mới về bán đấu giá

Chiếc Ferrari cổ bị bỏ quên 40 năm bám đầy bụi bẩn được bán với giá 49 tỷ Đồng18:09:2017 | 19:00:00

Chiếc Ferrari cổ bị bỏ quên 40 năm bám đầy bụi bẩn được bán với giá 49 tỷ Đồng

Sau khi được tìm thấy tại Nhật Bản, chiếc Ferrari 365 GTB/4 Daytona trang bị thân vỏ bằng nhôm còn lại duy nhất trên thế giới đã được bán đấu giá thành công ở mức 1,8 triệu Euro.