Thông tin mới về xe tiết kiệm xăng

Toyota Corolla 2015 chỉ “ăn” 2,9 lít xăng trên 100 km01:04:2015 | 10:17:00

Toyota Corolla 2015 chỉ “ăn” 2,9 lít xăng trên 100 km

Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu thấp bất ngờ của Toyota Corolla 2015 tại thị trường Nhật Bản.