Thông tin mới về xe quân sự

Ôm cua "quá đà", xe tăng bọc thép văng đuôi trúng ô tô của người dân rồi bỏ đi30:08:2017 | 17:56:32

Ôm cua "quá đà", xe tăng bọc thép văng đuôi trúng ô tô của người dân rồi bỏ đi

Sau tai nạn, một người lính trên xe tăng bọc thép đã giơ tay lên vẫy như xin lỗi tài xế của chiếc ô tô rồi lập tức bỏ đi.

123