Thông tin mới về tân tổng thống mỹ

Tân tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng lại xe cũ của ông Obama trong lễ nhậm chức21:01:2017 | 10:48:38

Tân tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng lại xe cũ của ông Obama trong lễ nhậm chức

Trái với mong đợi của nhiều người, chiếc xe đưa đón ông Donald Trump trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 45 vẫn là chiếc Cadillac One đã từng phục vụ ông Obama trước đây.