Thông tin mới về Pagani Huayra

Đến siêu phẩm có một không hai như Pagani Huayra Americano cũng bị chủ chán12:10:2017 | 18:15:00

Đến siêu phẩm có một không hai như Pagani Huayra Americano cũng bị chủ chán

Chiếc siêu xe "hàng thửa" Pagani Huayra Americano đã bị rao bán sau khi về tay chủ nhân được khoảng 1 năm và mới chạy hết quãng đường chưa đến 800 km.