Thông tin mới về kia proceed

Chi tiết Kia Proceed - "viên hồng ngọc" đến từ xứ củ sâm13:09:2017 | 16:56:53

Chi tiết Kia Proceed - "viên hồng ngọc" đến từ xứ củ sâm

Có thể ví Kia Proceed như viên hồng ngọc vì xe được bao phủ bằng màu đỏ bắt mắt từ ngoài vào trong.