Thông tin mới về Frankfurt Motor Show

Những mẫu xe mới đáng chờ đợi từ năm 201808:12:2017 | 09:10:00

Những mẫu xe mới đáng chờ đợi từ năm 2018

Từ Ford Ranger đến Toyota Supra, đây là những mẫu xe mới được nhiều người mong đợi trong vòng 3 năm tới.

12