Thông tin mới về Ford EcoSport

Hậu duệ của Chevrolet Trax là đây?23:05:2018 | 07:00:00

Hậu duệ của Chevrolet Trax là đây?

Chevrolet Trax (còn có tên Tracker tại một số thị trường như Brazil hay Nga) thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ ra mắt vào năm 2012 để cạnh tranh với Nissan Juke.