Thông tin mới về cư dân mạng

Land Rover Discovery thế hệ thứ 5 đầu tiên đã có chủ ở Việt Nam22:10:2017 | 14:15:00

Land Rover Discovery thế hệ thứ 5 đầu tiên đã có chủ ở Việt Nam

Sau khi được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối tháng 9, chiếc Land Rover Discovery thế hệ thứ 5 đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng.