Thông tin mới về xe máy cháy

Hà Nội: Đang đi trên đường, xe máy Attila do một người phụ nữ điều khiển bất ngờ bốc cháy dữ dội26:09:2017 | 11:43:52

Hà Nội: Đang đi trên đường, xe máy Attila do một người phụ nữ điều khiển bất ngờ bốc cháy dữ dội

Xe máy Attila do một người phụ nữ điều khiển di chuyển đến khu vực Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.