Thông tin mới về xe Land Rover

7 dòng xe Land Rover đáng nhớ nhất trong 70 năm qua03:05:2018 | 07:45:00

7 dòng xe Land Rover đáng nhớ nhất trong 70 năm qua

Land Rover vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 70 vào đầu tuần này và dưới đây là 7 dòng xe đáng nhớ nhất của thương hiệu Anh Quốc trong lịch sử.

123