Thông tin mới về xe đường trường

"Ông vua đường trường" Honda Goldwing 2018 "hiện nguyên hình" trước ngày ra mắt25:09:2017 | 20:17:20

"Ông vua đường trường" Honda Goldwing 2018 "hiện nguyên hình" trước ngày ra mắt

Điểm nhấn của mẫu xe đường trường Honda Goldwing 2018 nằm ở phuộc tay đòn đôi Hossack tương tự loại Duolever trên đối thủ BMW K-Series.