Thông tin mới về xe adventure

Ducati Hypermotard 1100 "biến hình" thành xe adventure chính hiệu21:10:2017 | 17:07:44

Ducati Hypermotard 1100 "biến hình" thành xe adventure chính hiệu

Chỉ có động cơ và khung sườn của chiếc Ducati Hypermotard 1100 được giữ lại trong khi nhiều bộ phận mới xuất hiện giúp tăng khả năng off-road của xe.

12