Thông tin mới về Turbo

Thử nghiệm Honda Civic Turbo 2017 trên trường đua Đại Nam16:05:2017 | 10:43:44

Thử nghiệm Honda Civic Turbo 2017 trên trường đua Đại Nam

Mẫu sedan hạng C đắt tiền Honda Civic Turbo 2017 sẽ vận hành thế nào khi được đưa vào một trường đua chuyên nghiệp?