[VIDEO] Động cơ tăng áp là gì, cách hoạt động ra sao?

Turbo là gì, cách hoạt động ra sao?

Video: Donut Media

Dịch: XSX - Phong Quang