Thông tin mới về toyota innova 2016

Toyota Innova 2016 hầm hố hơn với bộ body kit của Thái Lan, khách Việt cũng có thể đặt mua14:06:2017 | 18:01:44

Toyota Innova 2016 hầm hố hơn với bộ body kit của Thái Lan, khách Việt cũng có thể đặt mua

Bộ body kit của hãng ATIVUS mang đến thiết kế khí động học và thể thao hơn cho Toyota Innova 2016 nhưng lại khiến mẫu MPV này kém thực dụng hơn.

12