Thông tin mới về Tesla Model X

Sản xuất một mẫu xe hoàn toàn mới không hề dễ dàng – bài học của Tesla09:10:2017 | 10:00:00

Sản xuất một mẫu xe hoàn toàn mới không hề dễ dàng – bài học của Tesla

Tesla ít khi thất bại với các ý tưởng lớn nhưng việc sản xuất một mẫu ô tô đại trà, giá phải chăng với người tiêu dùng lại là một thách thức mà hãng xe này chưa vượt qua được.

12