Thông tin mới về suzuki

Thay Yamaha, Suzuki liệu có làm mới triển lãm mô tô, xe máy Việt Nam?04:05:2018 | 07:32:20

Thay Yamaha, Suzuki liệu có làm mới triển lãm mô tô, xe máy Việt Nam?

Triển lãm mô tô, xe máy Việt Nam (VMCS) lần thứ 3 đang rục rịch lên kế hoạch về thời gian, địa điểm và mời thầu.