Thông tin mới về suzuki

Suzuki Jimny độ LibertyWalk: Đâu khác Mercedes-Benz G-Class là mấy?11:08:2018 | 14:00:00

Suzuki Jimny độ LibertyWalk: Đâu khác Mercedes-Benz G-Class là mấy?

Bản độ được LibertyWalk thực hiện cho Suzuki Jimny cho thấy không phải ngẫu nhiên mà dòng xe Nhật này được gọi là "tiểu G-Class".