Thông tin mới về Siêu xe Pagani Huayra

Siêu phẩm triệu USD Pagani Huayra mui trần lần đầu tiên đến Canada03:09:2017 | 19:00:00

Siêu phẩm triệu USD Pagani Huayra mui trần lần đầu tiên đến Canada

Theo Pagani, sẽ chỉ có đúng 100 chiếc Huayra mui trần được sản xuất và đi kèm là mức giá bán 2,28 triệu Euro, tương đương 54,7 tỷ Đồng.