Thông tin mới về porsche macan

Đâu là thương hiệu có số lượng siêu xe lớn nhất tham dự Car & Passion 2018?10:03:2018 | 10:00:00

Đâu là thương hiệu có số lượng siêu xe lớn nhất tham dự Car & Passion 2018?

Thương hiệu sở hữu số lượng siêu xe lớn nhất có tới 8 đầu xe, con số thực sự vượt trội hơn hẳn so với những hãng xe còn lại tham dự Car & Passion 2018.

123