Thông tin mới về Porsche Cayenne Turbo

Chưa được bày bán, Porsche Cayenne Turbo 2018 đã lộ giá14:09:2017 | 16:28:00

Chưa được bày bán, Porsche Cayenne Turbo 2018 đã lộ giá

Nếu được trang bị đầy đủ phụ kiện tùy chọn, SUV hạng sang Porsche Cayenne Turbo 2018 sẽ có giá lên đến 166.310 USD hay 3,77 tỷ Đồng.