Thông tin mới về porsche 718 boxster

Cư dân mạng xót xa với chiếc Porsche Boxster 986 phủ bụi dày đặc tại Sài thành28:07:2017 | 06:30:00

Cư dân mạng xót xa với chiếc Porsche Boxster 986 phủ bụi dày đặc tại Sài thành

Có vẻ như, chủ nhân chiếc Porsche Boxster 986 này đã "bỏ rơi" mẫu xe thể thao trong garage rất lâu nên khiến ngoại thất xe đóng bụi dày đặc.