Thông tin mới về phí trước bạ

Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới của 180 loại ô tô và xe máy tại Việt Nam14:10:2017 | 14:50:00

Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới của 180 loại ô tô và xe máy tại Việt Nam

Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới của 180 loại ô tô và xe máy này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 12/10/2017 vừa qua.