Thông tin mới về ô nhiễm môi trường

Của bền tại người - Sau mưa bão nên rửa xe ngay20:08:2016 | 06:00:00

Của bền tại người - Sau mưa bão nên rửa xe ngay

Nhiều lái xe không có thói quen sau khi đi ngoài trời mưa về. Điều này tuy nhỏ nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xe.