Thông tin mới về mô tô

Car Passion Festival - "Nồi lẩu" xe cộ giữa Hà Nội17:12:2017 | 20:44:00

Car Passion Festival - "Nồi lẩu" xe cộ giữa Hà Nội

Nếu bạn kiếm tìm một nơi có đủ xe cổ, xe độ, xe mạ vàng, xe quân sự, lại cả mô tô phân khối lớn hay thậm chí cả... mô hình xe thì Car Passion Festival là sự kiện như thế!