Thông tin mới về hãng xe lớn nhất thế giới

Toyota chính thức nhường lại ngôi vương cho Volkswagen31:01:2017 | 15:00:00

Toyota chính thức nhường lại ngôi vương cho Volkswagen

Trong năm 2016, tập đoàn Toyota đã bán tổng cộng 10,175 triệu xe cho khách hàng toàn cầu, ít hơn con số 10,3 triệu xe của Volkswagen.