Thông tin mới về giá xe Audi

Vén màn phiên bản mới của Audi A6 trục cơ sở dài28:08:2017 | 11:52:45

Vén màn phiên bản mới của Audi A6 trục cơ sở dài

Tại thị trường Trung Quốc, phiên bản mới của Audi A6 trục cơ sở dài được bán với giá dao động từ 406.000 - 698.000 Nhân dân tệ (1,38 - 2,38 tỷ Đồng).

12