Thông tin mới về Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường

Sau khi dán đề-can màu vàng, dàn xe thể thao "khủng" của đại gia Sài thành chen chúc trên xe chuyên dụng24:09:2017 | 13:25:00

Sau khi dán đề-can màu vàng, dàn xe thể thao "khủng" của đại gia Sài thành chen chúc trên xe chuyên dụng

Khoảng 8 chiếc siêu xe và xe thể thao với ngoại thất "tông xuyệt tông" màu vàng đã được cho lên xe chuyên dụng để vận chuyển ra Đà Nẵng trước khi tham dự hành trình xe độc đáo.

12