Thông tin mới về dấu hiệu nhận biết

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom "Rồng" xuất hiện trong buổi khai trương một cửa hàng tại quận 228:09:2017 | 11:37:00

Hàng hiếm Rolls-Royce Phantom "Rồng" xuất hiện trong buổi khai trương một cửa hàng tại quận 2

Đi cùng với Rolls-Royce Phantom "Rồng" chỉ có 33 chiếc được sản xuất trên thế giới đến buổi tiệc khai trương một cửa hàng tại khu đô thị quận 2 còn có bản tiêu chuẩn.