Thông tin mới về cú tông mạnh

Đưa cẩu chuyên dụng từ Hà Nội vào Quảng Bình xử vụ tàu trật bánh03:09:2017 | 13:00:00

Đưa cẩu chuyên dụng từ Hà Nội vào Quảng Bình xử vụ tàu trật bánh

- Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe máy xúc cố tình cho xe vượt. Tổng công ty ĐSVN đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý sự cố...