Thông tin mới về Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse của Floyd Mayweather tìm thấy chủ nhân mới, giá từ 53 tỷ Đồng27:08:2017 | 14:20:00

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse của Floyd Mayweather tìm thấy chủ nhân mới, giá từ 53 tỷ Đồng

So với mức giá mà tay đấm người Mỹ đã bỏ ra để tậu chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse vào năm 2015, Floyd Mayweather đã "lỗ" 26 tỷ Đồng.

123