Thông tin mới về Brazil

Xem màn rượt đuổi bằng mô tô đầy gay cấn giữa cảnh sát và người vi phạm20:05:2017 | 19:30:00

Xem màn rượt đuổi bằng mô tô đầy gay cấn giữa cảnh sát và người vi phạm

Trong đoạn video này, có thể thấy cảnh sát đã phải luồn lách trên những con đường rất đông ô tô để đuổi theo 2 người vi phạm.

12