Thông tin mới về bê bối của volkswagen

Volkswagen Beetle và Scirocco đứng trước nguy cơ bị "khai tử"06:05:2017 | 15:08:27

Volkswagen Beetle và Scirocco đứng trước nguy cơ bị "khai tử"

Để cắt giảm chi phí sau bê bối gian lận khí thải, Volkswagen đang tính đến chuyện ngừng sản xuất hai dòng xe Beetle và Scirocco.