Thông tin mới về An toàn

Những điều cần biết về ghế trẻ em trong xe ô tô30:09:2017 | 09:28:00

Những điều cần biết về ghế trẻ em trong xe ô tô

Baby Car Seat vốn là thiết bị an toàn dành cho các em bé trên xe ô tô rất được quan tâm tại nước ngoài nhưng đại bộ phận lái xe tại Việt Nam lại ít quan tâm đến thiết bị này dù nghiên cứu đã chỉ ra rằng 70% các em bé đã được cứu sống nhờ sử dụng ghế trẻ em đúng quy cách trên xe ô tô.

12