10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 1.

Mercedes-Benz S-Class 2018

10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 2.

Toyota Camry XSE 2018

10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 3.

Volvo XC40 2019

10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 4.

Alfa Romeo Giulia 2020

10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 5.

Chevrolet Corvette 2020

10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 6.

Honda Civic Type R 2020

10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 7.

Jeep Wrangler Eco 2020

10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 8.

Fiat 500X

10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 9.

Lincoln Continental

10 nội thất sống động nhất trên xe hơi: 4 cái tên bán ở Việt Nam, Toyota Camry vào nhóm chung với S-Class - Ảnh 10.

Porsche Panamera

Tham khảo: MotorTrend