Thông tin mới về xe tự chế

Không đủ tiền mua xe chính hãng, "fan cuồng" đặt chế tạo Acura NSX 2017 từ ô tô cũ29:09:2017 | 17:09:36

Không đủ tiền mua xe chính hãng, "fan cuồng" đặt chế tạo Acura NSX 2017 từ ô tô cũ

Một "fan cuồng" người Indonesia đã đặt hãng Double Seven chế tạo chiếc Acura NSX 2017 cho riêng mình từ Pontiac Fiero cũ.

12