Thông tin mới về xe MPV

Diện kiến xe MPV Honda Odyssey 2018 có thể sẽ về Việt Nam07:10:2017 | 16:06:00

Diện kiến xe MPV Honda Odyssey 2018 có thể sẽ về Việt Nam

Ở phiên bản 2018, Honda Odyssey chỉ được thay đổi nhẹ trong thiết kế nội-ngoại thất và vẫn đi kèm 2 phiên bản máy xăng và hybrid như trước.