Thông tin mới về xe đã qua sử dụng

Mua siêu xe Lamborghini Gallardo cũ qua mạng, người đàn ông nhận cái kết "đắng"17:05:2017 | 15:57:30

Mua siêu xe Lamborghini Gallardo cũ qua mạng, người đàn ông nhận cái kết "đắng"

Tin lời quảng cáo của đại lý và không đến trực tiếp kiểm tra chiếc Lamborghini Gallardo, người đàn ông này đã nhận được bài học nhớ đời.