Thông tin mới về Xe buýt

Xe buýt mất phanh, cày nát hàng chục xe ô tô30:09:2017 | 10:19:48

Xe buýt mất phanh, cày nát hàng chục xe ô tô

Một chiếc xe buýt đã bất ngờ mất phanh và đâm hàng lọat vào các xe ô tô đang đỗ ngay phía trước.