Thông tin mới về xe buýt nhanh

Tranh cãi làm xe buýt nhanh tại TP.HCM16:06:2017 | 10:09:40

Tranh cãi làm xe buýt nhanh tại TP.HCM

Dự án xây dựng tuyến xe buýt nhanh (BRT) số 1 tại TP.HCM đang gây nhiều tranh cãi sau những bất cập của tuyến BRT Hà Nội.

12